S cieľom zabezpečiť riadne fungovanie tejto webovej lokality ukladáme niekedy na vašom zariadení malé dátové súbory, tzv. cookie. Je to bežná prax väčšiny veľkých webových lokalít. Prezeraním tejto stránky súhlasíte s používaním súborov cookies.

ELPROM NB ANALÝZA SIETE

Vykonávame podrobné analýzy siete pomocou meracieho prístroja METREL POWERQ4+. Analýza siete odhalí problémy so zákazníkovou napájacou sieťou, môže predísť poruchám, alebo pomôže zákazníkovi odhaliť problémy napr.:
- Zistenie správnej funkcie kompenzačného rozvádzača
- Kontrola vyťaženia siete a analýza voľnej výkonovej kapacity v sieti
- Kontrola správneho rozfázovania záťaže a vyváženia siete
- Analýza harmonických prúdov, skreslenie napätia harmonickými a analýza jednotlivých harmonických zložiek
- Analýza krátkodobých a prechodných javov, zaznamenávanie výpadkov, poklesov napätia, prepätí a podpätí s presnosťou v milisekundovej oblasti

Meriame podrobne tieto veličiny:
- Napätie U1, U2, U3 (V), skreslenie napätia Ucf
- Prúd I1, I2, I3 (A), skreslenie prúdu Icf
- Frekvencia f (Hz)
- Činný výkon P (kW), činná práca p (kWh), reaktívny výkon kapacitný Qcap (kVAr), reaktívny výkon induktívny Qind (kVAr), zdanlivý výkon S (kVA), zdanlivá práca s (kVAh)
- Účinník
- Fliker
- Harmonické skreslenia napätia 2. - 50. rádu (%) (V)
- Harmonické skreslenia prúdu 2. - 50. rádu (%) (A)
- Nesymetria napätia Usym (%)
- Nesymetria prúdu Isym (%)
- Krátkodobé aj dlhodobé napäťové udalosti - poklesy, výpadky, podpätie, prepätie

Merací prístroj POWERQ4+ je vybavený vnútornou pamäťou a je možné ho použiť aj na dlhodobé pozorovanie javov v sieti - po dohode sa nainštaluje u zákazníka (bez akéhokoľvek zásahu do pôvodného zapojenia, nič netreba odpájať!) a je možné ho nastaviť tak, aby zbieral dáta o sieti v priebehu niekoľkých dní až týždňov. Zatiaľ najdlhšie nepretržité meranie, ktoré sme absolvovali malo dĺžku 21 dní.

Po ukončení merania po dohode so zákazníkom vypracujeme podrobnú správu z analýzy siete. Záleží na zákazníkovi, ktoré vlastnosti siete ho zaujímajú, dokážeme vyhotoviť kompletnú analýzu v zmysle STN EN 50160, alebo sa zamerať len na určitú oblasť (napr. účinník) a ostatné oblasti ignorujeme.

O spoločnosti ELPROM NB s.r.o.

Spoločnosť ELPROM NB spol. s r.o. so sídlom v Novej Bani bola založená v roku 2005. Jej história však siaha až do roku 1992, kedy bola založená firma ELPROM - Ing. Kilík Pavol so zameraním na projektovanie, revízie, opravy a montáže elektrických zariadení.

Najnovšie projekty

Kontakt

Elprom NB spol. s r.o.
Legionárska 35
968 01 Nová Baňa
Telefón
Tel./fax : 045 / 6855 358, 045 / 6855 361
Mobil : 0903 722 930
elpromnb@elpromnb.sk

Copyright © 2018 Elprom NB spol. s r.o.. All Rights Reserved. Designed By Marha30

Search