S cieľom zabezpečiť riadne fungovanie tejto webovej lokality ukladáme niekedy na vašom zariadení malé dátové súbory, tzv. cookie. Je to bežná prax väčšiny veľkých webových lokalít. Prezeraním tejto stránky súhlasíte s používaním súborov cookies.

ELPROM NB MONTÁŽE

"NN Silnoprúdové elektrické inštalácie sú hlavným zameraním našej firmy."

Vykonávame montážne a servisné práce na elektrických inštaláciách nízkeho aj vysokého napätia.

Elektroinštalačné práce NN a VN vykonávame najmä v priemyselných prevádzkach. Dokážeme dodať a namontovať kompletnú elektroinštaláciu od VN prípojky a prívodu, cez trafostanicu, NN silnoprúdové rozvody a rozvádzače, až po zásuvky alebo svietidlá.

Pre rodinné domy vykonávame montáže:
- Prípojok NN vrátane dodávky a montáže poistkových skriniek, elektromerových rozvádzačov a príslušenstva
- Vyhotovujeme NN rozvádzače pre rodinné domy
- Montáže vnútornej silnoprúdovej elektroinštalácie - zásuvkových a svetelných rozvodov, či už holá elektroinštalácia ukončená krabicami, alebo kompletná dodávka a montáž aj vrátane elektrických zariadení ako napr. zásuvky a svietidlá
- Montáže bleskozvodov a uzemnenia rodinných domov
- Montáž inteligentnej elektroinštalácie od fi. LOXONE

V priemysle sa orientujeme najmä na:
- Montáž VN prípojok a VN prívodov
- Dodávka, montáž, zapojenie a oživenie trafostaníc
- Montáž NN silnoprúdových rozvodov, prívodov NN, káblových trás
- Výroba, dodávka a montáž NN rozvádzačov, poistkových skríň, rozvádzačov pre strojné zariadenia
- Montáž silnoprúdových rozvodov pre napojenie výrobných technológií, montáž prípojnicových rozvodov, montáž rozvodov NN pre strojné zariadenia, montáž rozvodov NN pre technologické procesy
- Dodávka a montáž umelého a núdzového osvetlenia výrobných hál
- Montáže silnoprúdových a svetelných rozvodov pre administratívne budovy
- Montáže bleskozvodov, uzemnenia a systémov ochranného pospájania

O spoločnosti ELPROM NB s.r.o.

Spoločnosť ELPROM NB spol. s r.o. so sídlom v Novej Bani bola založená v roku 2005. Jej história však siaha až do roku 1992, kedy bola založená firma ELPROM - Ing. Kilík Pavol so zameraním na projektovanie, revízie, opravy a montáže elektrických zariadení.

Najnovšie projekty

Kontakt

Elprom NB spol. s r.o.
Legionárska 35
968 01 Nová Baňa
Telefón
Tel./fax : 045 / 6855 358, 045 / 6855 361
Mobil : 0903 722 930
elpromnb@elpromnb.sk

Copyright © 2018 Elprom NB spol. s r.o.. All Rights Reserved. Designed By Marha30

Search