Počasie

smahu počasie

Počet návštev

Referencie

 

        -          Termal DS, Dolná Strehová – Rekonštrukcia, revitalizácia a inovácia termálneho kúpaliska Prameň

 

-          Cortizo Slovakia a.s., Nová Baňa – prístavba skladových priestorov a dielní

 

-          BRIK, a.s., Kremnica – elektroinštalácia lakovní

 

-          Gymnázium Nová Baňa – rekonštrukcia a prístavba

 

-          Hermes, s.r.o., Žiar nad Hronom – rozšírenie areálu firmy

 

-          Illichmann Slovakia, s.r.o. – rozšírenie výroby Al odliatkov

 

-          Interagros s.r.o., Levice – Pozberová úprava zrnín a skladové hospodárstvo Bojničky

 

-          Knauf Insulation s.r.o.

 

-          MAPRO Slovakia, spol. s r.o. – školiace stredisko vstrekolisov

 

-          Anton Kráľ - Metal Craft, Žarnovica – Hala povlakovňa

 

-          MWS Casting, s.r.o. – Hliník nad Hronom

 

-          Neuman Aluminium Fleisspresswerk Slovakia, s.r.o., Žarnovica – inštalácia technológie

 

-          Rautenbach Slovakia, s.r.o., Ladomerská Vieska -

 

-          Rebe S

 

-          Roco Slovakia, spol. s.r.o., Banská Bystrica -  

 

-          SKI Centrum Salamander – VN prípojka

 

-          STK Pakavoz, Žarnovica – novostavba objektu technickej kontroly

 

-          Termál Vyhne – rekonštrukcia a prístavba hotela Termál

 

-          Trelleborg

 

-          TVS Kráľova Hoľa – zabezpečenie projektu na neobslužnú prevádzku

 

-          Pivovar Vyhne

 

-          WOSS Lužianky

 

-          Základná škola Žarnovica – rekonštrukcia základnej školy

 

-          Bytovka Žarnovica – novostavba 24 bytových jednotiek

 

 

  Referencie podľa oblastí pôsobenia

    

Montáž elektrických inštalácií:

 

-          Cortizo Slovakia a.s.

 

-          BRIK, a.s.

 

-          Hermes, s.r.o.

 

-          Gymnázium Nová Baňa

 

-          Illichmann Slovakia s.r.o.

 

-          Knauf Insulation s.r.o.

 

-          MWS Casting, s.r.o.

 

-          WOSS Lužianky

 

-          Trelleborg Automotive a.s.

 

-          Pivovar Vyhne

 

-          Základná škola Žarnovica

 

-          Novostavba 24 bytových jednotiek Žarnovica

 

-          TVS Kráľova Hoľa

 

-          SKI Centrum Salamander

 

-          Prípojka VN pre fotovoltickú elektráreň Žarnovica

 

-          Prípojka VN pre STK Pakavoz

 

... a iné

 

 

 

 

 

Projekty elektrických inštalácií:

 

-          Hotel Termál Vyhne

 

-          Termál DS, Kúpalisko Prameň Dolná Strehová

 

-          Neuman Aluminium Fleisspresswerk Slovakia, s.r.o.

 

-          STK Pakavoz

-          Trelleborg Automotive a.s.

 

-          Projekty elektrických inštalácií rodinných domov