S cieľom zabezpečiť riadne fungovanie tejto webovej lokality ukladáme niekedy na vašom zariadení malé dátové súbory, tzv. cookie. Je to bežná prax väčšiny veľkých webových lokalít. Prezeraním tejto stránky súhlasíte s používaním súborov cookies.

ELPROM NB PROJEKTY

"Kvalitne vypracovaný projekt je dôležitým základom každej stavby."

Projektujeme elektrické zariadenia do 52kV, vrátane bleskozvodov, v objektoch triedy A, B, C – bez nebezpečenstva výbuchu aj s nebezpečenstvom výbuchu.

Vypracovávame projektové dokumentácie v stupňoch:
- Projekt pre stavebné povolenie (PPSP)
- Realizačný projekt (RP)
- Projekt skutočného vyhotovenia (PSV)

Projektujeme:
- Prípojky NN pre rodinné domy
- Elektroinštalácie a bleskozvody rodinných domov
- Inteligentnú inštaláciu rodinných domov od fi. LOXONE
- Vonkajšie aj vnútorné umelé osvetlenie domov a budov
- Núdzové osvetlenie
- Inžinierske siete a líniové stavby
- Priemyselné NN a VN elektrické inštalácie vrátane bleskozvodov
- Prípojky VN a trafostanice
- NN silnoprúdové rozvádzače, rozvodné a poistkové skrine, kompenzačné rozvádzače, rozvádzače strojov, rozvádzače technológie pre priemyselné procesy

Vieme poskytnúť zákazníkom odborné poradenstvo, či už vo fáze projektovania, alebo ešte pred samotným začiatkom projekčnej činnosti. Samozrejmosťou sú individuálne jednania so zákazníkom, aj vo fáze projektu, aj v samotnej realizačnej fáze.

O spoločnosti ELPROM NB s.r.o.

Spoločnosť ELPROM NB spol. s r.o. so sídlom v Novej Bani bola založená v roku 2005. Jej história však siaha až do roku 1992, kedy bola založená firma ELPROM - Ing. Kilík Pavol so zameraním na projektovanie, revízie, opravy a montáže elektrických zariadení.

Najnovšie projekty

Kontakt

Elprom NB spol. s r.o.
Legionárska 35
968 01 Nová Baňa
Telefón
Tel./fax : 045 / 6855 358, 045 / 6855 361
Mobil : 0903 722 930
elpromnb@elpromnb.sk

Copyright © 2018 Elprom NB spol. s r.o.. All Rights Reserved. Designed By Marha30

Search